ነጋሪት ጋዜጣ መስከረም ፲፱፻፺፮ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ መስከረም ፲፱፻፺፮

አዋጅ ቁጥር ፬፻፸/፲፱፻፺፯ የተሻሻለው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሠራርና የአባላት የስነ-ምግባር

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፰/፲፱፻፺፯ ትራንስፖርት ስለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፯/፲፱፻፺፯ የሠነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፮/፲፱፻፺፯ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር አዲስ ፬፻፷፭/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፬/፲፱፻፺፯ የቴሌኮሙኒኬሽንና የኤሌክትሪክ ኃይል አውታሮችን ደህንነት ለመጠበቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፻፶፱/፲፱፻፺፯ የቤተመንግሥት አስተዳደርን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፱/ ፲፱፻፺፯ ዓ.ም. “የኮንስትራክሽን ሥራዎችና የቡና ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ”

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፶፯/፲፱፻፺፯ ስለጥሬ ቆጥና ሌጦ ግብይት ሥርዓት የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፶፮/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፶፭/፲፱፻፺፯ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትንና ለንብረተ ካሣ የሚከፈልበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፶፬/፲፱፻፺፯ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅን እንደገና ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፶/፲፱፻፺፯ የፌዴራል የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዮትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፵፱/፲፱፻፺፯ የሕዝብ ቆጠራ ኮሚሽን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፯/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል አከባበር ብሔራዊ ምክር ቤት ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፮/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ ልማት ባንክን እንደገና ለማቋቋም የወጣውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፮/፲፱፻፺፭ ለማሻሻል የወጣ ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፵፪/፲፱፻፺፯ የማዕከላዊ ስታስቲክስ ክንውን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፭/፲፱፻፺፯ ሰለውሃ ሀብት አስተዳደር የወጣ ሚኒስትሮች ምከር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፱/፲፱፻፺፯ የግሪን ሐውስ ጋዝ ልቀት መጠን መቀነስን በሚመለከት የወጣ የኪዮቶ ፕሮቶኮልን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፰/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ አዋጅ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግሥት ጋር ለማጣጣም የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፫/፲፱፻፺፯ የተሻሻለው የፌዴራል የሥነምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፪/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ የአቪዬሽን ሴኩሪት አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴/፲፱፻፺፯ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት የግዥ ሥርዓትን ለመወሰን እና ተቆጣጣሪ ኤጀንሲውን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፬/፲፱፻፹፯ ስለኢሚግሬሽን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፲፫ የላሊበላ ኢንጅነሪንግ ኮንስትራክሽን ድርጅትን ለማፍረስ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ (ቻርተር) ቁጥር ፻፲፪/፲፱፻፹፯ የጎንደር ዩኒቨርሲቲን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ (ቻርተር)

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ቻርተር) ቁጥር ፻፲፩/፲፱፻፺፯ የአርባምንጭ ዩኒቨርስቲን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ (ቻርተር)