ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፲፱፻፹፰ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፲፱፻፹፰

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፱/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢንቨስትመንት ማበረታቻ (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ደንብ ቁጥር ፲/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ደንብ ቁጥር ፲፩/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፵፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የመሠረታዊ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኤጀንሲ ማቋቋሚ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፵፰/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የሰንደቅ ዓላማና ዓርማ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፶/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ወደግል ይዞታ የተዛወሩ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፶፩/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የመንግሥት ቤቶች ሽያጭ አስፈጻሚ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፶፪/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፶፬/፲፱፻፹፱ዓ.ም. የተሻሻለው የሎሜ አራት ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፶፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፷/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የጉምሩክ ባለሥልጣን እንደገና ለማቋቋምና አሠራሩን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፷፩/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት አገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፷፭/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የፍትሐ ብሔር ሕግ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፷፮/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የፍትሐ ብሔር ሕግ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፷፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ