ነጋሪት ጋዜጣ ጥቅምት ፲፱፻፹፯ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ጥቅምት ፲፱፻፹፯

 አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፰ ስለ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ ሥነሥርዓት የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፲፮/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የሰንደቅ ዓላማና አርማ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፳፬/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፳፱/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የሕዝብ በዓላትና የእረፍት ቀን (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፴፩/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. በበረራ ደህንነት ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፴፪/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዕረፍትና የሥራ ጊዜ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፴፫/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት የኢንቨስትመንት አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፯/፲፱፻፹፰ ዓ.ም. የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ