ነጋሪት ጋዜጣ መጋቢት ፲፱፻፹፱ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ መጋቢት ፲፱፻፹፱

 አዋጅ ቁጥር ፷፰/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፪/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የፈጠራ፣ የአነስተኛ ፈጠራ እና የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የቅጥር ክፍያ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፫/፲፱፻፹፱ የፌዴራል መንግሥት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የአዲስ አበባ/ድሬዳዋ አስተዳደር የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ሠንጠረዥ «ሀ»

 

 

ሠንጠረዥ ‹‹ለ››

 

 

ሠንጠረዥ ‹‹ሐ››

 

 

ሠንጠረዥ ‹‹መ›› በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአዲስ አበባ/ድሬዳዋ አስተዳደር የንግድ ሥራ ፈቃድ ዓይነቶች

 

 

ደንብ ቁጥር ፲፭/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢንጂነሪንግ ዲዛይንና ቱል ድርጅትን ለማፍረስ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፮/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ የዕፅዋት ዘር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፸፫/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፸፬/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፸፭/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ማቋቋሚያ (ማሻሻያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የሽያጭና ኤክሳይዝ ታክስ (ማሻሻያ) አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፸፱/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ድርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣንን እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፩/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ከባድ ድርቅ እና/ወይም በረሃማነት በሚያጠቃቸው አገሮች፣ በተለይም በአፍሪካ ውስጥ በረሃማነትን የመከላከል ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ማጽደቂያ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፪/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ብሔራዊ የመጠባበቂያ ነዳጅ ዲፖዎች አስተዳደር ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፮/፲፱፻፹፱ ስለኤሌክትሪክ የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፰/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ቻርተር አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፰/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በመራጮቻቸው አመኔታ በሚያጡበት ጊዜ ስለሚወሰድ እርምጃ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፹፱/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የፌዴራል መንግሥት የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፱/፲፱፻፹፱ ዓ.ም. የመገናኛ ብዙኃን ማሠልጠኛ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ