ነጋሪት ጋዜጣ ሰኔ ፲፱፻፺ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ሰኔ ፲፱፻፺

 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵/፲፱፻፺ ዓ.ም የጤና አጠባበቅ ትምህርት ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር ፻፳፭/፲፱፻፺ ዓ.ም ስለጉምሩክ ባለሥልጣን የወጣ (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፳፫/፲፱፻፺ ዓ.ም የመከላከያ ሠራዊት (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፳፪/፲፱፻፺ ዓ.ም የብሔራዊ ዕፅዋት ዘር ኢንዱስትሪ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፳፩/፲፱፻፺ ዓ.ም የአፍሪካ ማሪታይም ትራንስፖርት ቻርተር ማጽደቂያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፳/፲፱፻፺ ዓ.ም የሕይወታዊ ሀብት ጥበቃና ምርምር ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፲፰/፲፱፻፺ ዓ.ም የማዕድን (ማሻሻያ) አዋጅ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፺ ዓ.ም የዕቃ አስተላላፊነት እና የመርከብ ውክልና ሥራ ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር ፻፲፯/፲፱፻፺ ዓ.ም የእንስሳት የእንስሳት ምርትና ተዋጽኦ ገበያ ልማት ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፮/፲፱፻፺ ዓ.ም የኢንቨስትመንት ማበረትቻ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፭/፲፱፻፺ ዓ.ም ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ስለተከለሉ የሥራ መሰኮች የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር ፻፲፮/፲፱፻፺ ዓ.ም የኢንቨስትመንት (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፲፫/፲፱፻፺ ዓ.ም ለንግድ ሥራ ፈቃድ ማሳደሻ ልዩ የጊዜ ገደብ መፍቀጃ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፲/፲፱፻፺ ዓ.ም የቴምብር ቀረጠ አዋጅ

የሚኒሰትሮተ ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፬/፲፱፻፺ ዓ.ም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የፈቃድ ክፍያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር ፻፬/፲፱፻፺ ዓ.ም የግል ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፫/፲፱፻፺ ዓ.ም የካፒታል ዕቃ ኪራይን ንግድ ሥራ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻፪/፲፱፻፺ ዓ.ም የኢትዮጵያ የጥሪትና የደረጃዎች ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፻/፲፱፲፻፺ ዓ.ም የሕፃናት መብቶች ኮንኬሽን አንቀጽ ፵፫(፪) ማሻሻያን ማጽደቂያ አዋጅ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴/፲፱፻፺ ዓ.ም የውሽውሽ ሻይ ልማት ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒሰትሮች ምከር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፱/፲፱፻፺ ዓ.ም የጉማሮ ሻይ ልማት ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፰/፲፱፻፺ ዓ.ም የሻይ ምርትና ገበያ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር አዋጅ ቁጥር ፺፱/፲፱፻፺ ዓ.ም ወደ ውጭ አገር በሚላክ ቡና ላይ ስለሚከፈል ታክስ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፺፰/፲፱፻፺ ዓ.ም ስለንግድ ተቋም የዋስትና መያዣ የወጣ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፺፯/፲፱፻፺ ዓ.ም በባንክ በመያዣ ስለተያዘ ንብረት የወጣ አዋጅ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺ ዓ.ም የማዕድን ሥራዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፮/፲፱፻፺ ዓ.ም ዝቋላ ስቲል ሮሊንግ ሚል ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፬/፲፱፻፺ ዓ.ም የጉምሩክ መጋዘን ስራ ፈቃድ የሚሰጥበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፫/፲፱፻፺ ዓ.ም የኢትዮጵያ የሰብስባ ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፪/፲፱፻፺ ዓ.ም የፍትሕና የሕግ ሥርዓት ምርመር ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፺ ዓ.ም ዕለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

አዋጅ ቁጥር ፺፫/፲፱፻፺ ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግቨር ለመወሰን የወጣ (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፺/፲፱፻፺ዓ.ም የዓለም አእምሮአዊ ነብረት ድርጅት ማቋቋሚያ ኮንቬንሺንን ለመቀበል የወጣው አዋጅ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳ /፲፱፻፺ ዓ.ም የአትዮጵያ የንግድ ማስተባበሪያና የመረጃ ልውውጥ ማዕከል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ