ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፪ሺ፩ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፪ሺ፩

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፱/፪ሺ፩ የጀነቲክ ሀብትና የማህበረሰብ ዕውቀት አርክቦትና የማህበረሰብ መብቶች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፰/፪ሺ፩ ስለበጎ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፯/፪ሺ፩ የፌዴራል ሆስፒታሎች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ደንብ ቁጥር ፮፻፶ የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፭/፪ሺ፩ ስለደህንነት ሕይወት የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፫/፪ሺ፩ ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባላትና ዳኞች የሚያገኙዋቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፩/፪ሺ፩ የከበሩ ማዕድናት ግብይትን ለማስፋፋትና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፱/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የግዥ እና የንብረት አስተዳደር አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፮/፪ሺ፩ በሞንትሪያል ፕሮቶኮል ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎችን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፬/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ

 

 

 አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፰/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደርን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፶፪/፪ሺ፩ ስለፀረ ሽብርተኝነት የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፴፪/፪ሺ፩ ስለሥራና ሠራተኛ ማገናኘት አገልግሎት የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፩/፪ሺ፩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፪/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፴፱/፪ሺ፩ የፍትሐብሔር ሕግን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፴፭/፪ሺ፩ የአፍሪካና አውሮእስያ ስደተኛ የውኃ አእዋፋት ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፴፬/፪ሺ፩ ስደተኛ የዱር እንስሳት ዝርያዎችን ለመጠበቅ የተፈረመውን ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፴፫/፪ሺ፩ የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፮/፪ሺ፩ የሥራ ፈቃድ አገልግሎት ዋጋ ደንብን ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፰/፪ሺ፩ የባህር ወለድ እፅዋትን ከመርከብ ቅብ ንጥረ ነገሮች ለመከላከል የተደረገ አለም አቀፍ ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ

 

 

 አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፮/፪ሺ፩ አነስተኛ የፋይናንስ ሥራ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፭/፪ሺ፩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፬/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ የሕንፃ አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፭/፪ሺ፩ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፬/፪ሺ፩ የገቢ ግብር ደንብን ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፪/፪ሺ፩ የጉምሩክ አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ ስለዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳፩/፪ሺ፩ የበጐአድራጐት ድርጅቶችና ማሕበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፪/፪ሺ፩ ስለመስኖ ልማት ኢንቨስትመንት ማበረታቻ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፲፮/፪ሺ፩ ዓ.ም. የሲቪል አቪዬሽን አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፷፩/፪ሺ፩ ስለ ቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 ደንብ ቁጥር ፩፻፰/፪ሺ፩ የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርን እንደገና ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፳/፪ሺ፩ ዓ.ም. በመርከብ የፍጆታ ነዳጅ ፍሳሽ ሳቢያ ለሚደርስ የከባቢ ብከላ ጉዳት ስለሚኖር የፍታብሔር ኃላፊነት አስመልክቶ የተደረገውን አለም አቀፍ ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፲፰/፪ሺ፩ ዓ.ም. የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ልዩ ጥቅማጥቅሞችና መብቶች ጠቅላላ ኮንቬንሽን ተጨማሪ ፕሮቶኮልን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፲፯/፪ሺ፩ ዓ.ም. የአፍሪካ መልሶ ማቋቋሚያ ኢንስቲቲዩት መመስረቻ ስምምነትን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፰/፪ሺ፩ ዓ.ም. የገቢ ግብር አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፱/፪ሺ፩ የኢንዱስትሪ ብክለትን ለመከላከል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፶፰/፪ሺ፩ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ