ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፪ሺ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ጥር ፪ሺ

አዋጅ ቁጥር ፭፻፶፮/፪ሺህ ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፪/፪ሺህ የአፍሪካ የእርስ በርስ መገማገሚያ ስልትን በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፶፱/፪ሺህ ዓ.ም የተሽከርካሪ አደጋ የሦስተኛ ወገን መድን ዋስትና አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፫/፪ሺህ ዓ.ም የኢትዮጵያ የሥጋና ወተት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ

 

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፵፬/፪ሺ የሥነምግባር መከታተያ ክፍሎች አሠራርን ለመወሰን የወጣ ደንብ

 

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፻፵፭/፪ሺ የኢትዮጵያ የሣይንስ መሣሪያዎች ማዕከል ለማቋቋም የወጣ ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፷፭/፪ሺህ ዓ.ም አፍሪካን ከኒውክሌር ጦር መሣሪያ ነፃ ለማድረግ የተደረገ ስምምነት /ፐሊንዳባ ስምምነት/ ማፅደቂያ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፷፮/፪ሺህ የኢትዮጵያ የምርት ገበያ ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፷፯/፪ሺህ ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ጥሬ እና በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ ታክስ ለማስከፈል የወጣ አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፮/፪ ሺህ ስለኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ስለተከለሉ የስራ መስኮች የወጣውን ደንብ ማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፷፰/፪ ሺህ የአካል ጉዳተኞች የሥራ ሥምሪት መብት አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸/፪ ሺህ ዓ.ም የኤክሳይዝ ታክስ /ማሻሻያ/ ማጽደቂያ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸፩/፪ ሺህ ዓ.ም የጨረራ መከላከያ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸፪/፪ሺህ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዱ ንብረቶችን የማስመለሻ አቤቱታዎች የመቀበያ ጊዜ ገደብ መወሰኛና አለአግባብ የተወሰዱ የመንግሥት ንብረቶችን እንደገና ማስመለሻ አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፯/፪ሺህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብን ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፰/፪ሺህ የመከላከያ ኮንስትራክሽንና ኢንጂነሪንግ ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፵፱/፪ሺህ የቃሊቲ ኮንስትራክሽንና የኮንስትራክሽን ዕቃዎች ማምረቻ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ገጽ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶/፪ሺህ የናዝሬት ሸራና ልብስ ስፌት ፋብሪካ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸፬/፪ሺ የከተማ ፕላን አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፩/፪ሺ የአባይ ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት እና ባለሥልጣንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸፭/፪ሺ ዓ.ም የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፸፮/፪ሺ ዓ.ም ዓለም አቀፍ የተዋሀደ የሸቀጦች አሰያየምና አመዳደብ ሥርዓት ኮንቬንሽን ማፅደቂያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፩/፪ሺ ዓ.ም የውሃ ልማት ፈንድን ለማቋቋምና አስተዳደሩን ለመወሰን የወጣ /ማሻሻያ/ አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፪/፪ሺ የኢትዮጵያ የሖርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፯/፪ሺ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፱/፪ሺ ዓ.ም የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፫/፪ሺ ዓ.ም የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፬/፪ሺ ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፶፭/፪ሺ ዓ.ም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ ዓ.ም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ /እንደተሻሻለ/ አዋጅ