ነጋሪት ጋዜጣ ታህሳስ ፪ሺ፩ | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

ነጋሪት ጋዜጣ ታህሳስ ፪ሺ፩

ደንብ ቁጥር ፬/፪ሺ፪ በግል ለሚሰሩ ኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፺/፪ሺ፪ ስለፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፸፬/፪ሺ፪ ስለፀረ-ተባይ ምዝገባና ቁጥጥር የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፪ የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፺/፪ሺ፪ ስለማኅበራዊ ጤና መድኅን የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፹፭/፪ሺ፪ የንግድ አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፰/፪ሺ፪ የአፍሪካ የእርስ በርስ መገማገሚያ ስልትን በኢትዮጵያ ማስፈጸሚያ ደንብን ለመሻር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፮/፪ሺ፪ የመከላከያ የግንባታ ግብዓቶች ማምረቻ ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፹፩/፪ሺ፪ ስለተሽከርካሪ መለያ፣ መመርመሪያና መመዝገቢያ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፸፰/፪ሺ፪ ዘላቂ የሆነ የማዕድን ሃብት ልማት ለማምጣት የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፯/፪ሺ፪ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፭/፪ሺ፪ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፹፮/፪ሺ፪ ዓ.ም. የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፹፬/፪ሺ፪ የተሻሻለው የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ማቋቋሚያ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፬/፪ሺ፪ የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፸፮/፪ሺ፪ ዓ.ም. የአካል ጉዳተኞች መብቶች ኮንቬንሽንን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፸፭/፪ሺ፪ የ፪ሺ፯ የዓለም አቀፍ የቡና ስምምነትን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

 

 

ደንብ ቁጥር ፩፻፹፫/፪ሺ፪ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹፩/፪ሺ፪ የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፹/፪ሺ፪ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፱/፪ሺ፪ የመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፰/፪ሺ፪ የሰሊጥና የነጭ ቦሎቄ ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፮/፪ሺ፪ የኢትዮጵያ የሥጋና ወተት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብን ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷፱/ ፪ሺ፪ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷፰/፪ሺ፪ ሀብትን ለማሳወቅና ለማስመዝገብ የወጣ አዋጅ

 

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፭/፪ሺ፪ የገነት ሆቴል ድርጅትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷፭/፪ሺ፪ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷፩/፪ሺ፪ ስለምግብ፣ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፪/፪ሺ፪ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስተዳደርን እንደገና ለማደራጀት የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷፪/፪ሺ፪ ዓ.ም. የፖለቲካ ፓርቲዎችን የምርጫ ስነምግባር ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

 

 

አዋጅ ቁጥር ፮፻፷/፪ሺ፪ ዓ.ም. ስለንብ ሀብት ልማትና ጥበቃ የወጣ አዋጅ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፩/፪ሺ፪ የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከልን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸/፪ሺ፪ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽንን እንደገና ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ