የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አዋጆች | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አዋጆች

ይህ ምድብ የኢትዮጵያን ፌዴራላዊ አዋጆች የሚዘረዝር ሲሆን እነዚህ አዋጆች እና ደንቦች በኢ.ኤ.አ ፲፱፻፹፯ እና ፪ሺ፩ መካከል በስርጭት ላይ የዋሉ ናቸው ።

ሁሉም አዋጆች እና ደንቦች ከተጓዳኝ ማሻሻያዎቻቸው ጋር ለአንባቢው ቀርበዋል ።