የኢፌዴሪ ሕጎች | GOALGOOLE | Because you need Information for your goals !
7023 Bole Kifle Ketema, Addis Ababa, Ethiopia
0116616179/85 mcc@ethionet.et

የኢፌዴሪ ሕጎች

የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት

ሕገ መንግሥት በሥራ ላይ መዋሉን ለማሳወቅ የወጣ አዋጅ

የፍትሐ ብሔር ሕግ

የፍትሐ ብሔር ሕግ ዐ ዋ ጅ

የፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ

የፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ድንጋጌ

የወንጀል ሕግ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የወንጀል ሕግ መግቢያ

የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ ሥርዓት

የወንጅለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ ሥርዓት መግቢያ 

የንግድ ሕግ

የንግድ አዋጅ 

የኢፌዴሪ የቤተሰብ ሕግ 

የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ መግቢያ